Archive for the ‘dex de blog’ Category

h1

Stat-națiune-popor

7 ianuarie 2013

STAT2 ~e n. 1) Instituție politico-administrativă a societății în frunte cu un guvern și cu organele acestuia, cu ajutorul cărora se asigură funcționarea vieții sociale pe un anumit teritoriu; țară. ◊ De ~ a) care reprezintă interesele statului; b) care este condus de stat; c) care aparține statului. 2) (în unele țări) Unitate administrativ-teritorială autonomă. […]/<lat. status, fr. état, it. stato, germ. Status [NODEX 2002]

NAȚIÚNE, națiuni, s. f. Comunitate stabilă de oameni, istoricește constituită ca stat, apărută pe baza unității de limbă, de teritoriu, de viață economică și de factură psihică, care se manifestă în particularități specifice ale culturii naționale și în conștiința originii și a sorții comune. [Pr.: -ți-u-] [Var.: (înv.) náție s. f.] – Din lat. natio, -onis, it. nazione, fr. nation, rus. națiia. [DEX ’98]

POPÓR, popoare, s. n. 1. Formă istorică de comunitate umană, superioară tribului și anterioară națiunii, ai cărei membri locuiesc pe același teritoriu, vorbesc aceeași limbă și au aceeași tradiție culturală. 2. Totalitatea locuitorilor unei țări, populația unei țări; cetățenii unui stat; națiune, neam, norod. ♦ (Înv.) Populația unei cetăți, a unui oraș, a unui sat (ori a unei părți dintr-un sat) sau a unei unități teritoriale formate din mai multe sate. […] [Var.: (înv.) pópol, pópul s. m.] – Cf. lat. populus, it. popolo. [DEX ’98]

h1

dex de blog

26 martie 2007

INEXTRICÁBIL, -Ă, inextricabili, -e, adj. (Rar; despre situaţii, întâmplări etc.) Foarte încurcat şi complicat; de neînţeles, de nelămurit. – Din fr. inextricable, lat. inextricabilis.