Posts Tagged ‘Noaptea cînd cineva a murit pentru tine recenzie’

h1

Noaptea cînd cineva a murit pentru tine

27 august 2011

Dacă dăm crezare declaraţiei autorului care zice că a scris romanul pentru a face accesibilă publicului larg şi în special generaţiei tinere, memoria unui moment de altfel important din istoria modernă a poporului nostru, cred că putem începe să vorbim despre o “literatură de consum”, în România; chiar dacă ea nu există efectiv, e cel puţin intenţionată.

Construcţia romanului e simplă – două planuri narative care alternează, legătura realizîndu-se prin personajul principal, naraţiunea e la persoana I – deci există un narator-personaj; ca temporalitate, primul plan narativ e la trecut, cel de-al doilea la prezent, multe din personajele din primul plan le regăsim şi în cel de-al doilea (dacă nu se regăsesc efectiv, cel puţin sînt menţionate ori influenţează acţiunile personajelor din planul secund). Totodată, între cele două momente ale naraţiunii există o relaţie ”cauză-efect”; tot ceea ce personajul principal acumulează în primul, se va înfăptui şi va fi chestionat în cel de-al doilea.

Subiectul romanului este redundant în literatura română contemporană: comunismul, ori revoluţia din ’89. Aceeaşi situaţie o regăsim şi în cinematografia „noului val” (o trimitere la filmul lui Radu Mutean, Hîrtia va fi albastră, e necesară; acţiunea, trăirile personajului principal şi concluziile regizorului asemănîndu-se foarte mult cu cele din romanul lui Bogdan Suceavă). Desigur, privesc şi vorbesc în numele generaţiei din care fac parte, care n-a trăit nici măcar o zi sub dictatura lui N. Ceauşescu; noi nu ne-am confruntat cu nimic din ce a însemnat acea perioadă, ci doar cu urmările ei. Pentru scriitorii pe care îi citim, lucrurile stau altfel. Şi-au trăit copilăria înainte de ’89, iar revoluţia le-a schimbat viaţa – mulţi dintre ei probabil n-ar fi ajuns să scrie dacă n-ar fi avut loc acest moment. E greu, dacă nu imposibil să empatizăm pe deplin cu ei. Poate că tot aşa va fi şi cu noi, peste 20 ani şi ceva, cînd ceea ce vom scrie – generaţia noastră – va fi o problemă inactuală pentru cei mai tineri. Aceasta ar fi o primă explicaţie.

Putem privi problema însă, în profunzimea ei. Am spus că noi ne confruntăm cu urmările acelei perioade. Cred că nu putem rezolva mai nimic trecînd cu vederea ceea ce a fost înainte de noi, punînd la index orice reverberaţie a trecutului. Nu mă îndoiesc că multe din problemele pe care România le are acum îşi au o explicaţie în existenţa comunismului în istoria noastră; această ideologie, deşi a dispărut istoric şi politic, există prin părinţii noştri şi toţi cei care s-au format ca oameni înainte de ’89. Cu mult cinism, un român trecut de 50 ani spunea „cu cît generaţiile noastre vor muri mai repede, cu atît cei de după ’90 vor trăi într-adevăr într-un stat democratic”.

Cred, de asemenea, că generaţia noastră ar trebui să privească cu seriozitate şi mai mult interes orice roman ori film care tratează acest subiect. Orice explicaţie, încercare de rezolvare, discuţie – sînt salutare. Negarea, ori mai rău, ignoranţa – sunt condamnabile.

*link pentru a cumpăra cartea